VALMISTAMME LAAJAN VALIKOIMAN ERILAISIA LÄMPÖ- JA PAINELAITTEITAhitsari

  • Kaasu- tai öljykäyttöiset höyry- ja lämpökeskukset
  • Venttiiliasemat maakaasulle, metanolille, vedylle tai öljylle
  • Raskaan polttoöljyn pumppaus- ja esilämmitysasemat
  • Vesiturbiinilaitosten öljynjäähdytysjärjestelmät
  • Kaukolämmön nestesuodattimet
  • Syöttövesi-, lauhde-, ja ulospuhallussäiliöt
  • Lämmönsiirtimet ja lämmönsiirtoasemat
  • Lauhdepumppuasemat
  • Pisaraerottimet, höyrytukit, lauhdeastiat, näytejäähdyttimet sekä näytteenottoasemat 
  • Kaasu-, höyry-, ja öljyputkistot

Palveluliiketoimintamme käsittää myös valmistamiemme laitteiden sähkö- ja automatiikka-asennukset, käyttöönotot sekä varaosapalvelut ja huollot.

Tarvittaessa toimitamme valmiit teräsrakenteet painelaitteistojemme kannatinrakenteisiin ja niihin liittyvät hoitotasot avaimet käteen periaatteella.