Yrittäjäpalkinto monitoimiyrittäjälle

Petri Liikanen panostaisi olemassa oleviin yrityksiin

Itä-Häme lehti: Jari Niemi,  kuva Armi salonen

Heinolan Vuoden Yrittäjä 2013 on Viitos-Metalli oy, jonka toimitusjohtaja on Petri Liikanen. Yritys valmistaa lämpö- ja paineastiatekniikkaa sekä tarjoaa alan suunnittelua ja konsultointia.

Viitos-Metalli oy on vuodesta 1994 toiminut metallialan yritys, jonka erityisosaamisalueita ovat painelaitteet, termodynamiikka, höyry-, lauhde-, lämminvesi- ja öljyjärjestelmät. Hyvät
yhteistyökumppanit sähkö- ja automaatioalalta täydentävät yrityksen toimintaa. Petri Liikanen otti vetovastuun yrityksestä muutama vuosi sitten isänsä äkillisen menehtymisen jälkeen. Tällä hetkellä
Viitos-Metalli oy työllistää yrittäjän lisäksi 18 henkilöä. Liikasen johtamaan yritysryppääseen kuuluu lisäksi tytäryhtiö Heinolan Hitsauspalvelu oy, Heinolan LVI-Asennus oy sekä muita yrityksiä. Koko konsernissa
työskentelee yhteensä 43 henkilöä.

Valintaraati arvosti Viitos-Metallin pitkäaikaista yritystoimintaa paikkakunnalla. Yllättävällä tavalla kohdanneen sukupolvenvaihdoksen jälkeen Petri Liikanen on kasvattanut
koko Viitos-konsernia innovatiivisesti ja voimakkaasti. Yhtiöiden yhteinen liikevaihto on pyörinyt 4–5 miljoonan euron välissä vuosittain. Petri Liikanen on kokenut ja arvostettu monitoimiyrittäjä ja merkittävä
työllistäjä. Viitos-Metalli oy:n oma suunnittelu ja vahva kokemus konepajatuotteista mahdollistavat monipuolisen ja joustavan toiminnan. Ajatuksia ja ideoita yritystoiminnan kehittämiseksi on useita, mutta niistä ei jutella vielä, hän toteaa.

Petri Liikanen muistuttaa, että Heinolan kaupungin  kannattaisi nykyisessä tilanteessa panostaa vahvemmin kaupungissa jo toimiin yrityksiin.  Työpaikkojen kasvattaminen tätä kautta ei ole helppoa, mutta ei siinä tuhlata rahoja, kuten uusien yritysten kalastelussa helposti käy. Onneksi tämä on ymmärretty kaupungintalollakin, kiittelee Liikanen. Petri Liikanen on mukana myös kiinteistöyritystoiminnassa. Hän omistaa kumppaneidensa kanssa useita kiinteistöjä Heinolassa ja Lahdessa. Valinnan teki Heinolan yrittäjäyhdistyksen toimikunta, johon kuului yrittäjäyhdistyksen hallituksen lisäksi va. kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja. Yritystoiminnan suuri haaste on nyt taantuma, mutta ohihan sekin menee,  toteaa Petri liikanen.